UAB "Binčis"

UAB "Binčis" užsiima įrangos, skirtos produkcijos ženklinimui bei technologijų kelių tiesimui platinimu.

Įmonė komercinę veiklą pradėjo 2001 metais ir šiuo metu siekia būti naudingi Jums šiose veiklos srityse:

- diegia ir prižiūri techninius sprendimus Jūsų gaminamai produkcijai ženklinti ir koduoti.
– propaguoja naujas asfalto, bitumo emulsijų, modifikuoto bitumo gamybos technologijas, tiekia įrangą, bei įvairius cheminius priedus
– tiekia įrengimus ir įrankius gerbūvio darbams atlikti.