Mumis pasitiki

Veiklos kryptys

UAB “BINČIS” tiekia, integruoja, aptarnauja įvairios produkcijos ženklinimo, kodavimo įrangą, bei dirba su įvairiomis technologijomis, bei tiekia įvairius cheminius priedus kelių tiesimo pramonės įmonėms.
Įmonė komercinę veiklą pradėjo 2001 metais ir šiuo metu siekia būti naudingi Jums sekančiose veiklos srityse:
– diegia ir prižiūri techninius sprendimus Jūsų gaminamai produkcijai ženklinti ir koduoti;
– propaguoja naujas asfalto, bitumo emulsijų, modifikuoto bitumo gamybos technologijas, tiekia įrangą, bei įvairius cheminius priedus.